Even geen winkelend publiek bij Winkel van Rie

Vanaf 29 september zal het winkelend publiek van Winkel van Rie elders naar toe moeten voor tweedehands kleding of een product uit de houtwerkplaats.

De Winkel van Rie is gesloten voor winkelend publiek, is gister besloten na de Persconferentie van Rutte en de Jonge. “Op deze manier word het risico verkleind voor de deelnemers, medewerkers en vrijwilligers. De dagbesteding blijft voorlopig wel open. We houden de situatie nauwlettend in de gaten”, aldus Lydia Rullens.

Wanneer er weer plek is voor het winkelend publiek is nog onbekend, dit is erg afhankelijk hoe de situatie zich ontwikkelt rondom Corona. Zodra er weer versoepelt kan worden, wordt dat gedaan.

Even geen winkelend publiek bij Winkel van Rie