Winkel van Rie en het Corona virus: voorlopige sluiting tot 28 april

Op 15 maart is het besluit genomen om alle plekken te sluiten waar veel mensen bij elkaar komen. Dit signaal vanuit de regering heeft Winkel van Rie doen besluiten om ook de deuren voor drie weken dicht te houden. Daarnaast zijn de deelnemers die bij Winkel van Rie komen al kwetsbaar. Er kan sneller iemand toch ziek worden ondanks vele hygiëne maatregelen. Door de deuren tot 28 april te sluiten, hoopt Winkel van Rie de deelnemers te beschermen.

Deze maatregel heeft een grote impact op de deelnemer maar ook voor de mantelzorger(s). Dit besef is groot bij Winkel van Rie! De berichtgeving over Corona word op de voet gevolgd. Zodra er andere oplossingen zijn zal dit gecommuniceerd worden. We willen iedereen heel veel sterkte wensen in deze lastige tijd.